Liittymällä kaukolämpöön, saat kotimaisista polttoaineista valmistettua kaukolämpöä. Kaukolämpö on toimintavarma, työllistävä, kilpailukykyinen ja kompakti lämmitysmuoto.

Jos mietit kaukolämmön hankkimista, ota meihin yhteyttä. Selvitämme, onko kotisi mahdollista liittää Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Mikäli kysyntää on riittävästi, laajennamme verkostoamme myös uusille alueille.

Kaukolämpöä saa olemassa olevan verkoston vaikutusalueella. Tietoa kaukolämpöverkosta

 

Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta lämmönluovutuspaikkaan. Lämpösopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva.

Kaukolämpösopimuksen valmistelua varten asiakkaan tulee toimittaa Saarijärven Kaukolämpö Oy:lle

  • asemapiirros
  • rakennuksen pohjapiirros
  • kiinteistön lämpösuunnitelma tai tieto rakennuksen lämmitettävästä kuutiotilavuudesta

Asiakas maksaa lämmönmyyjälle lämpösopimuksessa mainitun liittymismaksun ja muut kulloinkin voimassa olevien hinnastojen mukaiset maksut.

Asiakas huolehtii kustannuksellaan kaukolämpölaitteidensa rakentamisesta, asentamisesta, muuttamisesta tai liittämisestä lämmönmyyjän mittauskeskukseen. Asiakkaan kaukolämpölaitteiden asennus-, muutos- ja korjaustöitä saavat tehdä vain lämmönmyyjän hyväksymät lämpöurakoitsijat. Asiakas vastaa kaukolämpö- ja lämmityslaitteidensa asianmukaisesta kunnosta.

Lämmönmyyjä lukee asiakkaan lämpöenergiamittarit ja seurantamittarit kerran kuukaudessa. Asiakkaan ja lämmönmyyjän välillä voidaan mittarilukukäytäntöä muuttaa siten, että asiakas lukee lämpöenergiamittarit ja seurantamittarit sekä toimittaa lukematiedot ohjeiden mukaisesti lämmönmyyjälle. Asiakas toimittaa lukematiedot lämmönmyyjälle postin, sähköpostin tai internetin välityksellä.

Kaukolämmön voimassa olevat sopimusehdot (PDF) 

Lämpösopimuspohja (DOC)

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2021

Omakotitalon kaukolämpöliittymä 4 300 € (sis. alv 24 % ja 40 m kaukolämpöputkea)

 

 

 


Tieto riidanratkaisuelimistä

Elinkeinonharjoittajalla on velvoite antaa kuluttajalle tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b § mukainen tieto asiakkaalle:

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).