TOIMINTA-AJATUS: Toimitamme kaukolämpöä luotettavasti ja kustannustehokkaasti lähienergiaa hyödyntäen, ympäristöä ja turvallisuutta unohtamatta.

MISSIO: Edullisen kaukolämmön toimittaminen paikallisen asukkaan ja yrityselämän hyväksi

VISIO 2020: Kaukolämmön kilpailukyky muihin toimijoihin verrattuna säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. Kasvatamme uusiutuvan lähienergian osuutta lämmöntuotannossa.

 

ARVOT

  • Asiakaslähtöinen toiminta
  • Tasapuolisuus
  • Ympäristölähtöisyys
  • Paikallisuus
  • Vastuullisuus
  • Työntekijöiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi
  • Käytämme hinta-laatusuhteessa parasta saatavilla olevaa tekniikkaa