Vikapäivystys 24/7

Asiakaspalvelu

Kaukolämpötuotanto ja verkosto

Energiatehokasta ja ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa

Kaukolämpö on vaivaton ja luotettava lämmitysmuoto, jolla lämmitetään sekä itse kiinteistö että lämmin käyttövesi. Keskitettynä lämmöntuotannon muotona se on itsessään energiatehokas ja kustannustehokas vaihtoehto. Saarijärven Kaukolämpö tuottaa ja toimittaa maan keskiarvoihin verrattuna edullista kaukolämpöä saarijärveläisten asukkaiden ja yritysten hyväksi.

Olemme luotettava kumppani katkeamattomaan lämmöntuotantoon- ja jakeluun

Huolehdimme lämpölaitosten ja kaukolämpöverkostomme huollosta säännöllisesti. Näin voimme välttää paitsi häiriötilanteet, myös yllättävät kalliit remontit ja hintojen nousut.

Saarijärvellä kaukolämpöä saa olemassa olevan verkoston vaikutusalueella. Mikäli kysyntää on riittävästi, laajennamme verkostoamme myös uusille alueille.

Korkea kotimaisuusaste ja pienet päästöt

Kaukolämmön energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset riippuvat merkittävästi siitä, kuinka hyvin tuotannossa syntyvää hukkalämpöä hyödynnetään, millaiset puhdistuslaitteet laitoksissa on ja mitä polttoainetta käytetään.

Saarijärven Kaukolämmöllä tuotannossa syntyvä hukka on minimoitu ja ympäristövaikutuksia optimoidaan jatkuvasti. Lämpölaitoksissamme on muun muassa erittäin tehokkaat savukaasujen puhdistuslaitteet, jonka ansiosta laitostemme päästöt ovat hyvin pienet. Eurofins laboratorion tekemien päästömittausten mukaan savukaasujen hiukkaspitoisuudet alittavat reilusti päästöraja-arvon.

Pääpolttoaineena käytämme puuhaketta ja turvetta. Viime vuosina puupolttoaineiden osuutta on nostettu ja tavoitteena on käyttää turvetta n. 55 % ja puuta 45 %. Käyttämämme energian kotimaisuusaste oli 97,8 % vuonna 2022.

Aseman lämpölaitoksen käyttämää sähköä korvaamme osittain aurinkoenergialla.

Kaukolämpötuotantomme laskennalliset hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2020 päästöt olivat 9 056 tCO2.

Lisätiedot laskentatavasta ja vertailulaskelmat löydät Kaukolämmön päästölaskurista

Saarijärven kaukolämpöverkosto

Saarijärven Kaukolämmöllä on noin 24,3 kilometriä kaukolämpöverkostoa.

Kaukolämpöä saa olemassa olevan verkoston vaikutusalueella. Mikäli kysyntää on riittävästi, laajennamme verkostoamme myös uusille alueille.

Kaukolämpöverkostoa huolletaan säännöllisesti - katkoksista ilmoitetaan tekstiviestillä

Kunnostamme Saarijärven kaukolämpöverkostoa säännöllisesti, ja toisinaan kunnostustyöt aiheuttavat katkoksia kaukolämmön jakelussa.

Näistä katkoksista tiedotamme asiakkaillemme tekstiviestillä. Näet käynnissä olevat kunnostustyöt myös alempaa tältä sivulta löytyvästä kartasta.

Kaukolämpölaitosten vuosittaisissa määräaikaishuolloissa uusimme tai korjaamme mahdollisia heikkokuntoisia osia. Säännöllinen huolto on tärkeää häiriötilanteiden välttämiseksi. Viime vuosina häiriötilanteita ei juurikaan ole ollut.

Kaukolämpöverkoston huolto

Tällä hetkellä käynnissä olevat kunnostustyöt:

Tällä hetkellä käynnissä ei ole kunnostustöitä. Seuraavaksi huollamme verkosta kesällä 2023.

Korkealla hyötysuhteella toimivat lämmöntuotantolaitokset

Saarijärven Kaukolämmöllä on käytössä 6 lämpökeskusta. Keskustan 4,5 megawatin KPA-lämpölaitos valmistui vuonna 1988 ja aseman tuntumassa oleva 4 megawatin lämpölaitos valmistui vuonna 2009. Molemmissa lämpölaitoksissa on sähkösuodatin ja savukaasupesuri. Tarvaalassa POKE:n ja JAMK:n kampusalueella sijaitsee vuonna 2020 valmistunut 1 megawatin hakelämpölaitos.

Yhtiöllämme on reservissä myös 13 megawatin verran kevyttä polttoöljyä käyttäviä lämpökeskuksia. Viime vuosina lämpölaitostemme teho on riittänyt hyvin koko lämmityskauden, eikä varapolttoaineeseen ole tarvinnut siirtyä kuin yksittäisissä tapauksissa.

Aseman KPA-laitos

Rakennettu vuonna 2009

Teho 4 MW

Leijupetikattila

Sähkösuodatin ja savukaasupesuri

VTT:n tutkimusympäristö

Mittaustiedon online etäseuranta

Polttoaineet: turve ja metsähake

Polttoainetarve täydellä teholla: täysperävaunullinen turvetta päivässä

Keskustan KPA-laitos

Rakennettu vuonna 1987

Teho 4,5 MW

Leijupetikattila

Sähkösuodatin ja savukaasupesuri

Absorbaattori

Lämpöakku 350 m³ (20 MWh)

Polttoaineet: turve ja metsähake

Polttoainetarve täydellä teholla: täysperävaunullinen turvetta päivässä

Tarvaalan hakelämpölaitos

Rakennettu vuonna 2020

Teho 1 MW

Arinakattila

Savukaasujen puhdistus sykloneilla

Polttoaineet: metsähake