Vikapäivystys 24/7

Asiakaspalvelu

YRITYS

Pitäjän oma lämmöntuottaja
jo vuodesta 1961 lähtien

Saarijärven Kaukolämpö Oy tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä luotettavasti ja kustannustehokkaasti lähienergiaa hyödyntäen – ympäristöä ja turvallisuutta unohtamatta. Olemme vakaa, kannattava ja kehittyvä yhteistyökumppani.

Edullista kaukolämpöä paikallisen asukkaan ja yrityselämän hyväksi

Saarijärven Kaukolämpö Oy:llä on pitkät perinteet. Toimintamme alkoi vuonna 1961, kun pitäjän ensimmäinen kaukolämpölaitos valmistui Saarijärven kirkonkylälle.

Nykyään yhtiön omistaa 100 % Saarijärven kaupunki. Tavoitteenamme on edullisen ja hintavakaan kaukolämmön tuottaminen Saarijärven kaupungin keskustan alueelle lähienergiaa hyödyntäen.

Kaukolämpö on Saarijärvellä paitsi edullista myös ympäristöystävällistä. Lämpölaitoksissamme on erittäin tehokkaat savukaasujen puhdistuslaitteet, jonka ansiosta laitostemme päästöt ovat hyvin pienet. Eurofins laboratorion tekemien päästömittausten mukaan savukaasujen hiukkaspitoisuudet alittavat reilusti päästöraja-arvon. Kotimaisen energian käyttöaste on ollut viime vuosina n. 95-99 %.

Saarijärven Kaukolämpö Oy on vakaa, kannattava ja kehittyvä yhteistyökumppani. Olemme aloitteellisia ja parannamme kestävästi toimintaamme.

Saarijärven Kaukolämpö Oy lukuina

5 lämpökeskusta

joista kolme on KPA-laitoksia

Noin 24,3 km

kaukolämpöverkkoa

201

tyytyväistä asiakasta

Noin 840 000 m³

lämmitettävää rakennusalaa

Noin 30 GWh

vuotuinen lämmönmyynti

Noin 95–99 %

kotimaisen energian käyttöaste

Energiaratkaisujen asiantuntijakumppani

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n tavoitteena on kilpailukykyisen energian toimitta­minen asiakkaillemme. Tärkein tehtävämme on huolehtia siitä, että kaukolämpö on asiakkaalle vaivaton ja toimintavarma lämmitysmuoto.

Kaukolämmön tuottaminen ympäristöystävällisesti ja korkealla hyötysuhteella on ydintoimintaamme. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana Saarijärven alueen energiaratkaisujen kehittämisyhteistyössä. Tavoitteenamme on vahvistaa erilaisten uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja toimia energiaratkaisujen asiantuntijakumppanina alueella.

Yli puolet asiakkaistamme kokevat Saarijärven Kaukolämpöyhtiön palvelut erinomaisena tai erittäin hyvänä.

Saarijärven Kaukolämmön asiakastyytyväisyystutkimus 2022

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Agrologi (AMK) Tuomo Vilkkilä.
Toimistonhoitajana toimii Katja Hyvönen.

Kaukolämmön (tuotanto ja jakelu) käyttövastaavana toimii Kimmo Kinnunen, laitosmiehenä Janne Lähteenmäki ja kaukolämpöasentajana Sampsa Rautiainen.

Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Vesihuolto Oy:n kanssa. Päivystyskierrossa on mukana myös Saarijärven Vesihuolto Oy:n henkilöstöstä Timo Lehtonen, Jarno Mattila ja Antti Siikaranta.

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n palveluksessa on 5 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1–3 tilapäistä henkilöä.

Hallitus

Esa Oikari (puheenjohtaja)

Harri Lehtinen (varapuheenjohtaja)

Mirja Tarvainen (jäsen)

Raimo Tuominen (jäsen)

Hannu Vilkkilä (jäsen)

Strategia

Toiminta-ajatus

Toimitamme kaukolämpöä luotettavasti ja kustannustehokkaasti lähienergiaa hyödyntäen, ympäristöä ja turvallisuutta unohtamatta.

Missio

Energiaratkaisuja paikallisen asukkaan ja yrityselämän hyväksi

Visio 2026

Olemme luotettava ja kilpailukykyinen lämmitys- ja jäähdytyspalveluiden tarjoaja Saarijärvellä.

Kilpailuetumme pohjautuu kilpailukykyiseen lämmönhintaan, luotettavuuteen ja paikallisuuteen. Hyödynnämme paikallisia ja uusiutuvia energialähteitä sekä älykästä teknologiaa tuotannossamme entistä paremmin. Tarjoamme uusia lisäpalveluita, kuten älymittauspalveluita ja alueellisia lämpöratkaisuja, asiakas- ja käyttötarpeisiin perustuen. 

Osaava henkilöstö, ketterä organisaatio ja toimiva verkostoyhteistyö mahdollistavat visiomme toteutumisen. Lähivuosina panostamme henkilöstömme osaamisen vahvistamiseen erityisesti uusiutuvien energiaratkaisujen alueella. Lisäksi keskitymme kumppaniverkostomme laajentamiseen, jotta voimme tarjota laadukkaita ja kilpailukykyisiä, uusia lämmöntuotanto-, jäähdytys-, talteenotto- ja varastointiratkaisuja. Panostamme T&K-yhteistyöhön alueen oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Asiakaslähtöinen toiminta

Saarijärven Kaukolämmöllä asiakas on aina keskiössä. Yhdessä asiakkaan kanssa luomme toimivan lämmitysratkaisun. Tulevaisuudessa haluamme tarjota asiakkaillemme yhä räätälöidympiä palveluita älyteknologian ja älykkään mittariston avulla.

Tasapuolisuus

Kohtelemme niin työntekijöitämme, kumppaneitamme kuin asiakkaitamme tasavertaisesti. Saarijärven Kaukolämmön perusmaksut perustuvat mitattuun tietoon, joten maksut ovat tasapuoliset kaikille asiakkaillemme.

Ympäristölähtöisyys

Hyödynnämme edullisten, uusiutuvien energiamuotojen tarjoamat mahdollisuudet ja uudistamme lämmöntuotantoratkaisuja ympäristölähtöisesti.

Paikallisuus

Hyödynnämme paikallisia palveluita ja tuotteita aina, kun se on mahdollista. Näin olemme osaltamme tukemassa Saarijärven alueen yritysten liiketoimintaa. Teemme vuosittain lahjoituksia paikallisen kulttuurin ja liikuntapalveluiden hyväksi.

Vastuullisuus

Saarijärven Kaukolämpö toimii vastuullisesti. Käytämme hinta-laatusuhteessa parasta saatavilla olevaa tekniikkaa. Työntekijöidemme henkinen ja fyysinen hyvinvointi on meille tärkeää.

OPAS

Hyödynnä opas kaukolämmön käytöstä

Hyvin toimivat laitteet säästävät sekä lämpöä että rahaa. Kaukolämmön ABC -oppaassa annamme ohjeita kaukolämpölaitteiden käyttäjille ja lämmitysverkon säätöön. Kannattaa hyödyntää myös vinkkimme energiansäästöön!