Vikapäivystys 24/7

Asiakaspalvelu

24.11.2016

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n sopimusehdot muuttuvat 1.1.2017 alkaen

Saarijärven Kaukolämpö Oy on päivittänyt kaukolämmön yleiset sopimusehdot Energiateollisuuden suositusten mukaisesti. Päivitetyt sopimusehdot saatetaan voimaan 1.1.2017 alkaen.

Sopimusehtojen muutoksen perusteena on ehtojen kohta 14.4, jonka mukaan lämmönmyyjällä on oikeus muuttaa sopimusehtoja, jos siihen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi, vanhentuneiden sopimusjärjestelyiden uudistamisen takia tai energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Lisäksi osa tehdyistä muutoksista on vähäisiä ehtojen muutoksia, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.

 

14.4 Lämmönmyyjällä on lisäksi oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja, jos siihen on erityistä syytä,

    • olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi
    • vanhentuneiden sopimus- ja hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia tai
    • energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Merkittävimmät muutokset ovat mittausta ja laskutusta koskevien kohtien päivitykset vastaamaan energiapalvelulakia, mittaus- ja laskutusvirheen perintää/hyvitystä koskevat aikarajat on tarkastettu vanhentumislakia vastaavaksi ja käytettyä termistöä on täsmennetty sekä joitain yksityiskohtia on täsmennetty.

 

 

Ystävällisin terveisin,

nimmari

 

Tuomo Vilkkilä

Toimitusjohtaja