Vikapäivystys 24/7

Asiakaspalvelu

17.4.2024

Saarijärven kaukolämpö on edullista haasteista huolimatta

Saarijärven Kaukolämpö Oy on toimittanut lämpöä 62 vuoden ajan. Viime vuosina toimintaympäristö on muuttunut haasteelliseksi pandemian, Venäjän hyökkäyssodan, Lähi-idän tilanteen ja muiden kansainvälisten tapahtumien aiheuttamien muutosten takia. Saarijärven kaukolämpö on näistä haasteista huolimatta varmistanut kilpailukykyisen ja laadukkaan lämmöntuotannon edellytykset. Taloudellinen tilanne on pysynyt inflaatiosta huolimatta vakaana.

Kaukolämmön hinta oli toista vuotta peräkkäin maakunnan edullisin. Tämä johtuu osittain siitä, että yhtiön ei ole tarvinnut maksaa osinkoja omistajalleen Saarijärven kaupungille. Lisäksi yhtiön lainamäärä on alhainen, mikä on hillinnyt korkokuluja. Kolmas syy on turpeen käyttö lämmöntuotannossa, jonka hinta on pysynyt viime vuosina vakaana, kun taas metsähakkeen hinta on noussut yli kolmanneksella parissa vuodessa. Turpeen käyttöä jouduttiin hieman lisäämään, jotta kaukolämmön hinta saatiin pidettyä entisellään.

Lämpöenergian myyntitulot olivat yhteensä n. 1 573 192 €, jossa oli kasvua n. 7 %.  Liikevaihto oli n. 2 098 945 € ja kasvua edellisvuodesta oli 4 %. Tilikauden voitto oli n. 105 345 € ja se kasvoi 14,8 %. Tähän vaikutti lämmönmyynnin kasvu ja polttoainehankintojen pieneneminen, kun jyrsinpolttoturpeen käyttöä lisättiin. Kotimaisen energian käyttöaste oli 98,4 %.

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa hienoja tuloksia

Loppuvuodesta 2023 tehty asiakastyytyväisyystutkimus tuotti todella hyviä tuloksia. Kokemus kaukolämmöstä sai yleisarvosanan 9,1 – kaukolämpöön siis luotetaan.  Niin lämmöntuotanto kuin asiakaspalvelu, laskutuskäytäntö ja tiedottaminen saivat erittäin hyvät arviot. Ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät arviot olivat hieman alempia (8,7), mutta vain hieman reilu neljännes vastaajista olisi valmis maksamaan enemmän uusiutuvalla energialla tuotetusta kaukolämmöstä. Tutkimus tuotti myös ideoita toiminnan kehittämiseen.

Asiakasmäärä kasvaa maltillisesti, mutta vaatii investointeja

Yhtiö myi kaukolämpöä yhteensä 32,3 GWh, hieman enemmän kuin edellisvuonna. Asiakkaita oli vuoden lopussa 208 kpl ja lämmitettävää rakennustilavuutta n. 856 000 m3. Uusia asiakkaita kaukolämpöverkkoon liittyi yhteensä 7 kpl, pääosin keskustasta läheltä olemassa olevaa runkoverkkoa.

Kuluneen vuoden uudis- ja korjausinvestoinnit olivat lähes 300 000 euroa (alv 0 %), mutta ne pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Verkostorakentamisen osuus oli n. 119 000 euroa ja Keskustan lämpölaitoksen leijupetiarinan uusiminen lähes 150 000 euroa.  Menoja kertyy tulevallekin vuodelle, kun kesällä 2024 joudutaan uusimaan Aseman lämpölaitoksella konvektio ja sähkömuuntamo, joista kertyy kustannuksia n. 320 000 euroa.

Asiakaspalvelua ja riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti

Laskutus- ja häiriötiedoteohjelmistot vaihdettiin uusiin. Verkkosivujen lisäksi tiedotuskanavana ovat uudet Facebook-sivut. Lämmön etäluenta otettiin käyttöön, minkä ansiosta kulutustieto siirtyy tunneittain automaattisesti laskutusohjelmistoon. Tämä mahdollistaa laskutuksen kehittämisen tulevina vuosina.

Lämpölaitosten ja lämmönjakeluverkoston käytettävyysriskiä hallitaan mm. säännöllisten tarkastusten ja ennakkohuollon keinoin. Vuosihuoltojen yhteydessä tehdään tarvittavat korjaukset. Polttoaineiden hinta- ja veroriskeihin on varauduttu pitkillä hankintasopimuksilla.

Suunnitellut, lämmöntuotannon uudistamiseen liittyvät hankkeet jouduttiin keskeyttämään toistaiseksi, koska investointitukia ei ollut saatavissa. Suomen hiilineutraaliustavoite 2035 aiheuttaa todennäköisesti muutoksia esim. turpeen käytössä, ja lisää paineita investoinneille ja hinnankorotuksille.

Saarijärven Kaukolämpö Oy