Vikapäivystys 24/7

Asiakaspalvelu

30.3.2023

Saarijärven Kaukolämpö Oy: vuosikertomus 2022

Vuosi 2022 oli Saarijärven kaupungin omistaman Saarijärven Kaukolämpö Oy:n 61. toimintavuosi. Yhtiön omistuksessa on kaikkiaan 24,3 km kaukolämpöverkkoa, jolla jaellaan yli 200 asiakkaalle lähienergiaa ympäristöä, toimintavarmuutta ja turvallisuutta kunnioittaen.

”Kotimaisen energian käyttöasteemme on n. 97,8 %.”

Vuonna 2022 osuimme aika tarkkaan tulosennusteeseemme. Liikevaihtomme oli 2 018 414,42,00 € ja se laski edellisvuodesta -2,7 %. Tilikauden voitto oli 91 741,78 € ja se vahvistui edellisvuodesta +25 %. Hallitus päätti, että yhtiön omistajille ei jaeta osinkoa, vaan tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille ja ne jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Vuoden 2022 haasteet

Vuotta 2022 leimasi etenkin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, mikä loi koko Eurooppaan uudenlaista epävarmuutta ja heikensi tulevaisuuden talousnäkymiä myös Suomessa.

Jo ennestään koronapandemian myötä kallistuneet sähköenergian hinnat jatkoivat kiihtyvää nousuaan. Sama tapahtui polttoaineiden hinnoissa. Lisäksi maakaasun toimitusvarmuudesta on ollut EU:ssa erityistä huolta. Suomessa polttoaineiden saatavuudessa on ollut paikoin ongelmia erityisesti puupelletin osalta.

Nämä haasteet eivät ole kuitenkaan aiheuttaneet ongelmia yhtiömme lämmöntuotantoon, eikä maailman tilanne näkynyt asiakkaillemme palvelun laadussa tai toimitusvarmuudessa. Tästä kertoo myös tuore asiakastyytyväisyystutkimuksemme.

Parannuksia lämmönjakeluverkostoon

Keskityimme vuonna 2022 kehitystoimissamme erityisesti vanhan lämpöverkon tarvittaviin uudistuksiin. Toteutimme satoja metrejä uutta verkkoa vanhan tilalle, mikä vahvistaa toimintavarmuutta ja minimoi vuotomahdollisuuksia.

– Kyseessä on pitkäaikaisia investointeja, koska uuden verkon käyttöikä on 40–50 vuotta. Uudistimme muun muassa koko verkoston vanhinta linjaa Kauppakadun varressa, Saarijärven Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Vilkkilä kertoo.

Yhtiön investoinnit olivat viime vuonna yhteensä 224 830,78 €. Summa koostui kokonaisuudessaan vanhan kaukolämpöverkoston uudisrakentamisesta sekä uusien asiakkaiden liittämisestä verkkoon.

Paavontien varressa uutta putkea rakennettiin 150 metriä. Hämeenniemessä uusittiin viimeiset vanhat kaukolämmön runkolinjat (160 m) ja samalla irrotettiin vanha öljylaitos kaukolämpöverkosta. Vanha öljylaitos tullaan poistamaan lähivuosien aikana kokonaan.

Paneuduimme toimitusvarmuuteen ja hintavakauteen

– Kiinnitimme ostosähkön osalta sopimuksemme vuonna 2020 ja se jatkuu 2023 vuoden loppuun. Se on osaltaan auttanut pitämään kulumme vakaina erityisesti talven aikana. Öljyn käyttö on ollut vähäistä, Vilkkilä sanoo tyytyväisenä.

Fiksuja päätöksiä pyritään tekemään myös jatkossa yhtiön tulevaisuutta ja asiakkaiden etua ajatellen. Yhtiön tavoitteena ei ole tuottaa merkittävää voittoa, vaan hyödyt pyritään kohdentamaan ennen kaikkea edulliseen energian hintaan niin, että kaupunki ja sen asukkaat hyötyvät. Iso merkitys hinnoitteluun on omistajapolitiikalla, sillä omistajille ei jaeta osinkoa. Asiakkaista noin puolet on kaupungin kiinteistöjä, jolloin hyöty kilpailukykyisistä hinnoista tulee sitä kautta myös kaupungille.

Kustannusten nousu vaikuttaa kuitenkin jossain määrin myös Saarijärven Kaukolämpö Oy:n talouteen ja palveluiden hintaan. Vuoden 2023 alussa jouduimme nostamaan energiamaksua 5 %.

– Korotus on kuitenkin suhteellisen maltillinen verrattuna monen muun energiayhtiön tekemiin korotuksiin. Kaukolämmön hintamme on korotuksesta huolimatta maakunnan edullisimpia, Vilkkilä painottaa.

Seuraavia kehitysaskeleita vuoden 2023 aikana

Vuoden 2022 lopussa Saarijärven Kaukolämpö Oy:lla päätettiin laskutusohjelmiston uusimisesta. Muutos ei juurikaan näy asiakkaille asti, mutta modernimpi ohjelmisto vahvistaa laskutuspalvelun varmuutta ja laatua nyt ja tulevaisuudessa.

Myös tekoälyn hyödyntäminen on jalkautumassa lämpölaitoksen palveluihin. Käytännössä lämpölaitoksen toimintaa voidaan ohjata sen myötä tarkemmin ja ennakoidummin: tekoälyn avulla voidaan ennustaa muun muassa sääolosuhteita ja säätää sen mukaan lämmöntuotannon tehoja. Verkostoa voidaan hyödyntää varastona, joka toimii puskurina esimerkiksi kovien pakkasten iskiessä.

– Kun uusi laskutusohjelmisto saadaan käyttöön, niin mittarit etäluetaan kuten ennenkin ja ne lähettävät tiedot automaattisesti laskutusohjelmistoon. Samalla asiakkaat pääsevät halutessaan seuraamaan reaaliaikaisempaa kulutustaan ja laskutuksen kertymistä, Vilkkilä kertoo.

Projekti etenee kevään 2023 aikana.

Tulevaisuuden kehitystavoitteet: kohti hiilineutraalia Suomen vuoteen 2035 mennessä

Suomessa on asetettu tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa, että Suomi tuottaisi hiilipäästöjä vain sen verran kuin hiilinielut sitovat hiiltä.

Tiukentuneen ilmasto- ja energiapolitiikan vuoksi Saarijärven Kaukolämmössä on suunniteltu lämmöntuotannon uudistamista jo usean vuoden ajan. Erilaisia tuotantovaihtoehtoja on tarkasteltu kattavasti muun muassa biokaasun sekä maa- ja hukkalämmön osalta. Vuoden tutkimus- ja kehitystyö investoinnit kohdistuivat ennen kaikkea näihin toimii, ja niitä tehtiin yhteensä 10 070,70 eurolla.

– Tällä hetkellä haemme investointitukia lämmöntuotannon uudistamiseen. Käytännössä suunnitelmissa on ilmavesilämpöpumppujärjestelmä, aurinkovoimala, lämpöakku sekä sähkökattila, Vilkkilä avaa.

Näin tulevaisuudessa kaukolämpöä tuotettaisiin edullisimman raaka-aineen mukaan ja lämpöakkua hyödynnettäisiin energian hankinnan ja jakelun kulutuspiikkien tasaukseen. Samalla vähennetään polttamista, mikä keventää myös syntyvää ympäristökuormaa.

Yhtiön hallitus tulee tekemään tarkempia päätöksiä lämmöntuotannon uudistamisesta vuoden 2023 aikana.

Kiitos vuodesta 2022!

Saarijärven Kaukolämpö Oy