Vikapäivystys 24/7

Asiakaspalvelu

1.4.2019

Saarijärven Kaukolämmöllä tavoitteiden mukainen tulos

Saarijärven Kaukolämmön viime vuosi sujui perustoimintojen parissa ilman suurempia tuotantohäiriöitä. Lämmönmyynti oli yhteensä n. 29 GWh. Lämpöä myytiin hieman edellisvuotta enemmän ja se tuotettiin 96 prosenttisesti kotimaisilla polttoaineilla. Puupolttoaineiden käyttö kasvoi edellisvuodesta lähes 9 % ja erityisesti sahauspurun käyttö kasvoi edellisvuosista huomattavasti. Lämmöntuotannossa turpeen osuus oli n. 60 %, puupolttoaineiden 36 % ja kevyen polttoöljyn 4 %. Kevyttä polttoöljyä tarvitaan huippukuormien aikaan ja varalla, jos kiinteän polttoaineiden lämpölaitoksilla tulee häiriöitä.

Yhtiön liikevaihto oli n. 1,88 milj. € ja se kasvoi edellisvuodesta yhden prosentin, vaikka hintaa laskettiin alkuvuodesta 10 %. Liikevaihdon nousu johtui pääasiassa lämmönmyynnin kasvusta. Tilikauden 2018 tulos oli n. 46 000 euroa voitollinen, joka oli yhtiön taloussuunnitelmien mukainen.

Viime vuonna kaukolämpöön liittyi kolme uutta isoa asiakasta, joiden myötä lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi n. 18 500 m³.

Viime vuosina kiinteän polttoaineiden lämpölaitoksille on tehty mittavia kunnostuksia ja tarkastuksia, joiden avulla pyritään varmistamaan laitosten häiriötön toiminta ja minimoimaan öljyn käyttöä. Vanhaa verkostoa saneerattiin Karhumäentien-Koulutie välillä yhteensä 110 m ja samalla uusittiin kahden kiinteistön liityntähaarat. Vanhimpien verkostojen saneerauksilla pyritään pitämään jakeluverkosto hyvässä kunnossa ja lämmön toimitusvarmuus korkeana.

Loppuvuonna käynnistyi uuden 1 MW:n lämpölaitoksen rakentamishanke Tarvaalan Biotalouskampuksen alueella. Uuden KPA-laitoksen on määrä valmistua toukokuussa 2019 ja sen rakentaa Ariterm Oy. Uutta lämpölaitosta hyödynnetään alueen oppilaitosten tutkimus- ja opetuskäytössä. Lisäksi JAMK:n Biotalousinstituuttiin rakennetaan kaksisuuntainen kaukolämmön pilottijärjestelmä, jonka avulla kattilantestauslaboratorion tuottama lämpö pystytään hyödyntämään oppilaitosalueella.

Myös biokaasuhanketta vietiin eteenpäin ja useiden lähikuntien kanssa neuvoteltiin esisopimukset jätteiden vastaanottamisesta. Seuraavaksi olisi tärkeää löytää ratkaisut lopputuotteen käsittelylle, jotta hankkeessa päästäisiin eteenpäin. Biokaasuhanketta viedään tänä vuonna eteenpäin muiden toimintojen ohessa.

Vuodesta 2018 on luettavissa lisää yhtiön toimintakertomuksesta Toimintakertomus 2018