Vikapäivystys 24/7

Asiakaspalvelu

2.12.2019

Uudet perusmaksutariffit 1.1.2020 alkaen

Hyvä asiakkaamme,

Saarijärven Kaukolämpö Oy uudistaa kaukolämmön hinnoittelua 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen jälkeen perusmaksu muuttuu tehoperusteiseksi (kW). Muutoksella haluamme lisätä kaukolämmön maksu­perusteiden selkeyttä, tasapuolisuutta ja avoimuutta. Vaikka hinnoittelumalli muuttuu, koostuu kauko­lämpö­lasku edelleen perusmaksusta ja energiamaksusta sekä arvonlisäverosta. Perusmaksulla katetaan suurin osa yhtiön kiinteistä kustannuksista ja niitä kertyy mm. lämpölaitosten ja verkon rakentamisesta, ylläpidosta ja hallinnosta.

Tähän saakka perusmaksujen perusteena on ollut sopimusvesivirta, joka on arvioitu rakennustyypin tai LVI-suunnitelmien perusteella siinä vaiheessa, kun rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon. Rakennuksen kulutusprofiili on voinut liittymisen jälkeen muuttua esim. perusparannusten ja kiinteistön käytön muuttumisen seurauksena tai arvio on saattanut alun perinkin olla pielessä. Näitä muutoksia ei aina ole vastaavasti tarkistettu sopimuksiin. Tämän takia kahdella samanlaisella kuluttajalla on voinut olla erisuuruiset sopimusvesivirrat ja siten myös erikokoiset perusmaksut.

Etäluettavien mittareiden myötä perusmaksujen oikaiseminen on mahdollista toteuttaa koko verkossa kerralla. Perusteeksi ei kuitenkaan otettu enää vesivirtaa, sillä kulutuskohteen sijainti verkossa vaikuttaisi sen suuruuteen, jolloin ei saavutettaisi tavoiteltua tasapuolisuutta. Uudistuksessa perusmaksun perusteeksi tulee laskutusteho, joka määräytyy kulutuskohteen huipputehontarpeesta mitoitusulkolämpötilassa. Saarijärvellä mitoitusulkolämpötila on -32 °C. Laskutusteho tarkistetaan jatkossa säännöllisesti. Vanha sopimusvesivirta tai -teho on uudistuksen jälkeen ainoastaan liittymismaksun määräytymisen peruste.

Uudet laskutustehot on määritetty asiakkaiden kulutusmittausdatan perusteella. Dataa kerättiin talven 2018-2019 ajalta. Laskutustehot on laskenut Elomatic Oy perustuen Energiateollisuus ry:n ohjeistukseen.

Tarkistuksen ja uuden perusmaksutariffin myötä osalla asiakkaista perusmaksut laskevat ja toisilla nousevat. Keskimääräisesti perusmaksut laskevat hieman, joten Saarijärven kaukolämpö Oy:n perus­maksutulot pienenevät muutoksen takia n. 4 %.

Asiakkaalla on mahdollisuus sähköisen asiointipalvelun palvelun kautta seurata omaa tehon ja vesivirran käyttöään säännöllisesti.

Perusmaksutariffi 1.1.2020 alkaen (alv 0 %)
Tilausteho P [kW] Perusmaksu, €/vuosi
0 < P ≤ 14 K x ( 20 x P )
14 < P ≤ 30 K x ( 28 + 18 x P )
30 < P ≤ 300 K x ( 109 + 15,3 x P )
300 > P K x (3259 + 4,8 x P )

 

Ystävällisin terveisin,

______________________________________

Tuomo Vilkkilä
Toimitusjohtaja
Saarijärven Kaukolämpö Oy