Vikapäivystys 24/7

Asiakaspalvelu

1.10.2018

Uusi biolämpölaitos Tarvaalaan

Saarijärven Kaukolämpö Oy on valittu lämmön kokonaistoimittajaksi Saarijärven Tarvaalan biotalouskampusalueelle, jossa toimivat Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (POKE) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Luonnonvarainstituutti). Saarijärven Kaukolämpö voitti Hilmassa olleen tarjouskilpailun, johon osallistui seitsemän eri toimijaa.

Kampusalueelle rakennetaan uusi 1 MW:n hakelämpölaitos, jossa pystytään hyödyntämään monipuolisesti eri polttoaineita perinteisen metsähakkeen rinnalla, kuten kierrätyspuuta ja puutarhajätettä. Lämpölaitoksen valmistaa saarijärveläinen Ariterm Oy. Uuden lämpölaitoksen käyttöönotto on jo huhtikuussa 2019, joten hankkeen aikataulu on kiireinen.

Uudesta lämpölaitoksesta Saarijärven Kaukolämpö aikoo tehdä pilottilaitoksen, jossa pystytään tutkimaan kaksisuuntaista kaukolämpöä. Ylijäämälämpöä syntyy mm. Biotalousinstituutin kattilantestauslaboratoriossa, josta se olisi tarkoitus johtaa alueen kaukolämpöverkkoon. Vastaavassa kokoluokassa tämän tyyppisiä järjestelmiä ei juurikaan ole Suomessa.

Pilottikohteen avulla voimme selvittää kiinteistökohtaisen lämmöntuotannon ja hajautettujen energiaratkaisujen mahdollisuuksia hukka- ja ylijäämälämmön hyödyntämisessä kaukolämpöverkossa, toimitusjohtaja Tuomo Vilkkilä kertoo.

Tarvaalan Biotalouskampuksen lämmöntuotantohanke on kokonaisuus, jonka tavoitteena on tuottaa lisää uutta tietoa ja teknologiaa, työpaikkoja sekä edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä. Uudella lämpölaitoksella parannetaan myös eri materiaalien kiertotaloutta, jotka ovat aiemmin jääneet alueella hyödyntämättä. Lisäksi laitosta tullaan hyödyntämään alueella toimivien oppilaitosten havainnointi- ja tutkimusympäristönä.

 

Sopimuksia allekirjoittamassa:

Lämmöntoimitussopimuksen allekirjoittaminen POKE:n kanssa. Kuvassa vas. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala, Saarijärven Kaukolämmön toimitusjohtaja Tuomo Vilkkilä ja hallituksen pj. Esa Oikari sekä POKE:n koulutusjohtaja Pekka Janhonen.

 

Lämpölaitoksen hankintasopimuksen allekirjoittaminen Ariterm Oy:n kanssa. Kuvassa vas. Ariterm:n myyntijohtaja Kimmo Kantalainen, projektipäällikkö Henri Paavola, toimitusjohtaja Petteri Korpioja, Saarijärven Kaukolämmöltä toimitusjohtaja Tuomo Vilkkilä ja hallituksen pj. Esa Oikari.