Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

Saarijärven Vesihuolto

Aurinkosähkövoimalat

Saarijärven Vesihuollolla on kolme aurinkosähkövoimalaa, joista kaksi toimii vedenottamoiden yhteydessä ja yksi toimistohallilla. Syrjäharjun aurinkovoimala on otettu käyttöön vuonna 2018 ja sen teho on 10,8 kWp. Alkuvuodesta 2023 yhtiö investoi kaksi uutta aurinkovoimalaa. Toinen voimala tuli Voudinniemen vedenottamolle ja toinen Sara-ahossa olevalle toimistohallille. Molemmissa kohteissa aurinkovoimaloiden koko on 12 kWp. Voimalaitosten yhteisteho on 34,8 kWp.

Aurinkovoimala on uusiutuvan energian lähde, joka tuottaa sähköä auringonvalosta. Se koostuu aurinkopaneeleista, jotka muuntavat auringonvalon suoraan sähköksi. Aurinkovoimala on ympäristöystävällinen ja kestävä energianlähde, koska se ei tuota päästöjä ja sen käyttöikä on pitkä.

Aurinkovoimalan asentaminen vedentuotantolaitokselle vähentää ostosähkön tarvetta ja alentaa siten energiakustannuksia. Lisäksi se vähentää hiilidioksidipäästöjä ja auttaa ylläpitämään ympäristön kestävyyttä. Aurinkovoimalan käyttö vähentää myös riippuvuutta perinteisistä energialähteistä ja antaa mahdollisuuden olla itsenäisempi energian suhteen.