Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

Saarijärven Vesihuolto

Liittyminen ja sopimusehdot

Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoomme ei ole monimutkaista, mutta prosessiin kuuluu useampi toisiaan seuraava vaihe. Tämän vuoksi on tärkeää, että vastuut liittyjän ja Vesihuolto Oy:n välillä ovat osapuolille selkeät. Suosittelemme sopimusehtoihimme tutustumista ennen liittymishakemuksen tekemistä.

Vesijohtoverkostoon liittyjä vastaa kaikissa liittymissä tonttijohtojen rakennuskustannuksista kiinteistöltä liittymispisteelle.

Liittyjältä veloitamme liittymismaksun sekä liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset.

Saarijärven Vesihuollon vedenjakeluverkosto ulottuu Saarijärven keskustan ja taajama-alueen lisäksi pohjoisessa Kolkanlahteen, etelässä Lannevedelle ja idässä Linnan kylään. Toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön liittymismahdollisuus tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.

Vesijohtoverkkoon liittyminen - vaiheet ja vastuut

Kiinteistön liittäminen Saarijärven Vesihuollon vesijohtoverkkoon koostuu viidestä eri osasta:

1. Vesiliittymissopimus

Vesiliittymissopimus on vesiliittymän ostajan ja Vesihuolto Oy:n välillä tehtävä sopimus, jossa määritellään oikeus liittyä Saarijärven Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkkoon. Vesiliittymissopimus sisältää aina liittymisehdot vesijohtoverkostoon.

2. Toimitusraja

Vesiliittymän toimitus- ja vastuurajana on vesiliittymän liitäntätyössä asennettava talosulkuventtiili, ellei toisin sovita. Saarijärven Vesihuolto Oy rakentaa vesijohdon omalla kustannuksellaan toimitusrajalle asti.

Toimitusrajasta talolle kulkeva vesijohto on asiakkaan oma talojohto eli ns. tonttijohto, jonka rakentamisesta, kustannuksista, käytöstä ja mahdollisista vahingoista vastaa asiakas itse. Toimitusraja merkitään karttaan, joka on osa liittymissopimusta.

3. Vesiliittymän liitäntätyö

Vesiliittymän liitäntätyön suorittaa aina Saarijärven Vesihuolto Oy. Liitäntätyössä runkovesijohtoon asennetaan talosulkuventtiili ja muut tarvikkeet asiakkaan talojohtoa varten. Liittymätyöstä aiheutuneet kustannukset maksaa asiakas.

4. Vesimittarin asennus

Vesimittarin asennuksen suorittaa Saarijärven Vesihuolto Oy. Mittari asennetaan talon tekniseen tilaan, vesimittarille erikseen varattuun paikkaan. Vesimittarin ja sen asennukseen vaadittavat tarvikkeet maksaa asiakas.

Asennustyötä ei laskuteta.

Vesimittaritila: D1, ohje vesimittarin sijoittamisesta asiakaskiinteistöön (PDF)

5. Vesiliittymän toimitusehdot

Asiakas huolehtii tarvittavat tiedot maan käytön rasitteista liitäntätyön maankaivuuta varten (kuten sähkö- ja datajohtojen kaapelinäytöt). Kaapelinäytöt on varattava vähintään viikkoa aikaisemmin.

Asiakas vastaa siitä, että vesimittarille on varattu erillinen tila, jossa voidaan suorittaa asennus- ja huoltotyöt sekä mittarinluku. Vesimittari asennetaan aina lattiakaivolla varustettuun lämpimään tilaan. Kylmiin kiinteistöihin, (esim. varastot, kesämökit) tarvitaan maahan asennettava vesimittarikaivo. Mittarikaivon hankkii Saarijärven Vesihuolto Oy. Kaivon hankinnasta ja asennuksesta aiheutuneet kustannukset maksaa asiakas.

Vesiliittymä ei sisällä jälkikäteen tehtäviä jälki- ja maisemointitöitä.

Ladattavat materiaalit

Liittymishakemus

Oheisella lomakkeella voit hakea liittymistä Saarijärven Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostoon. Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä.