Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

Saarijärven Vesihuolto

Vedenlaatu ja vesinäytteet

Veden merkitys on suuri jokapäiväisessä elämässämme ja oikein toteutettu vesihuoltojärjestely luo viihtyvyyttä ja on terveyden perusedellytys.

Vesivarojen laajeneva käyttö asettaa veden laadulle ja käyttökelpoisuudelle yhä korkeammat laatuvaatimukset

Kuluttajille tuotetun veden laatua tarkkaillaan jatkuvan valvontaohjelman mukaisesti. Säännöllisesti otettavat vesinäytteet tutkitaan KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriossa. Kerran kuukaudessa otetaan suppea vesinäyte ja laaja näyte 2 kertaa vuodessa. Tarvittaessa otetaan ylimääräisiä näytteitä. Lisäksi omia vesinäytteitä ottavat terveystarkastaja ja ELY-keskus.

Saarijärven Vesihuolto Oy toimittaa kuluttajien ja toimijoiden käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään hyvälaatuista pohjavettä

Talousveden laatuvaatimuksista tärkein lähtökohta on se, ettei vedestä aiheudu terveydellistä haittaa. Veden tulee olla myös makunsa, hajunsa ja näkönsä puolesta käyttöön soveltuvaa.

Toimittamamme veden laatu on hyvä, kovuus vaihtelee erittäin pehmeän (0-0,55 mmol/l) ja pehmeän (0,55-1,10 mmol/l) välillä ja pH 6,5-9.

Veden kovuuden luokittelu

Kovuus

Erittäin pehmeää

Pehmeää

Keskikovaa

Kovahkoa

Kovaa

Erittäin kovaa

mmol/l

0 – 0,55

0,55 – 1,10

1,10 – 1,60

1,60 – 2,15

2,15 – 3,20

3,20 +

°dH

0 – 3

3 – 6

6 – 9

9 – 12

12 – 18

18 +

Veden laadun analyysit