Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

Historia ja toimintakertomukset

Puhdasta juomavettä Saarijärven harjuista yli 70 vuoden ajan

Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy perustettiin 26. tammikuuta vuonna 1947 ja se oli Pohjanmaata lukuun ottamatta yksi Suomen ensimmäisistä vesilaitoksista. Vuonna 1957 yhtiö luovutti viemäriverkoston Saarijärven kunnalle, jonka myötä yhtiön nimi vaihtui Saarijärven Vesihuolto Oy:ksi.

Saarijärven Vesihuolto Oy on seutukunnan johtava puhtaan veden tuottaja

Vuonna 2022 yhtiö palaa juurilleen, kun liiketoimintakaupoilla ostettujen vesihuolto-osuuskuntien kautta liiketoimintaan tulee mukaan jälleen myös jätevesipuoli.

Saarijärven Vesihuolto Oy on seutukunnan johtava puhtaan veden tuottaja ja verkostoja rakennuttava ja ylläpitävä toimija. Tehtävämme on taata hyvälaatuisen pohjaveden jakelu asiakkaillemme kaikissa olosuhteissa.

2010-luvulla toiminnan keskiössä verkostosaneeraukset, etäkäytön kehittäminen ja digitaaliset palvelut

Viime vuosina olemme panostaneet muun muassa vanhojen vedenottamojen sekä verkoston saneerauksiin. Esimerkiksi talosulkuja on vaihdettu paljon ja kaikille vedenottamoille on otettu käyttöön UV-desinfiointilaitteet.

Kunnostustöiden lisäksi olemme viime vuosina digitalisoineet toimintojamme kattavasti. Olemme ottaneet käyttöön sähköisen häiriötiedotejärjestelmän, siirtyneet uuteen laskutusjärjestelmään ja perustaneet online-palvelun asiakkaillemme. Lisäksi vedenottamoiden kaukovalvontajärjestelmä on uusittu.

Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy perustettiin tammikuussa 1947

Saarijärven seudun vesilaitoksen perustamiselle vahvana kimmokkeena oli veden laatu. Ennen järjestettyä vesihuoltoa asukkaiden vedenottopaikkoja ovat olleet järvet, kiinteistöjen omat kaivot ja muutamat luonnonlähteet.

Syksyllä 1946 Saarijärven kunnanvaltuusto valitsi Einari Koskisen kutsumaan koolle kirkonkylän kiinteistönomistajia keskustelemaan vesijohtoverkoston rakentamisesta. Kokouksessa nimettiin toimikunta, jonka tehtävä oli löytää nopeasti ratkaisu vesitilanteeseen ja näin kehittää edelleen vesijohtoverkostohanketta.

Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy perustettiin 26. tammikuuta vuonna 1947 ja se oli Pohjanmaata lukuun ottamatta yksi Suomen ensimmäisistä vesilaitoksista.

Ensimmäiset pumput yhtiö hankki vuonna 1947, ja vesijohtoverkostoa ryhdyttiin rakentamaan seuraavana vuonna. Verkosto valmistui syksyllä 1948 ja vedenjakelu alkoi toimia, jolloin vesiverkosto kattoi kirkonkylän ydinkeskustan. Puuputkista aiheutui kuitenkin jatkuvia ongelmia, kun puu ei kestänyt veden painetta ja halkeili tämän vuoksi. Puuputkista luovuttiinkin vain vuoden käytön jälkeen.

Toiminta vakiintui muun yleisen kehityksen myötä. Vesijohdoissa virtasi hyvää, kirkasta painesuotimen lävitse juoksevaa Herajärven vettä, josta terveys- ja makuhaitat oli saatu kitkettyä pois.

Viemäriverkostosta luovuttiin

Yhtiön alkuperäisenä tarkoituksena oli hoitaa myös viemäröinti Saarijärven keskustassa, mutta vesijohtoverkoston uudistamis- ja laajennustyön rinnalla viemäriverkon kehittäminen jäi taka-alalle. Erityisesti vesivessojen lisääntyminen vesijohdon myötä teki viemäriverkoston tarpeelliseksi, ja monien neuvotteluiden jälkeen viemäröintityö aloitettiin.

Vuonna 1957 yhtiö luopui viemäriverkosta kokonaan. Luopumispäätökseen vaikutti kunnan kielteinen takauspäätös koskien yhtiön investointilainoja, joiden avulla viemäriverkon kehittämistä oli ajateltu tehdä. Yhtiö luovutti olemassa olevan viemäriverkon kunnalle vastikkeetta ja näin viemäriverkoston hoito ja lisärakentaminen siirtyivät kokonaan Saarijärven kunnan vastuulle.

Yhtiön toiminimen muutos

Viemäriverkostosta luopumisen jälkeen yhtiö keskittyi ainoastaan puhtaaseen veteen. Niinpä yhtiön nimi päätettiin muuttaa. Toiminimen ja yhtiösääntöjen muutos hyväksyttiin Kauppa- ja teollisuusministeriössä 10.11.1967 ja yhtiön uudeksi toiminimeksi tuli Saarijärven Vesihuolto Oy. Virallisesti nimi otettiin käyttöön yhtiökokouksen 22.3.1968 tekemällä päätöksellä.

Vuonna 1981 yhtiön säännöt muutettiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain vaatimuksia. Viimeisin sääntömuutos on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 17.6.1992.

Tutustu historiikkiimme

Vuonna 2017 julkaistusta historiikissa syvennytään Saarijärven Vesihuolto Oy:n vaiheisiin vuosina 1947-2017.

Yhteistyötä Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa

Vuonna 1961 Saarijärvellä perustettiin Saarijärven Kaukolämpö Oy, jonka kanssa vesiyhtiöllä on ollut yhteinen toimitusjohtaja ja muu henkilöstö. Tämän ansiosta on voitu kouluttaa oma henkilöstö hoitamaan tehokkaasti molempien yhtiöiden töitä ja joskus jopa yhteisten työvälineiden käyttökin on mahdollista.