Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

YRITYS

Toimitusvarma, laadukas ja kustannustehokas vesihuoltopalveluja tuottava yritys Saarijärven seutukunnalla

Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven Vesihuolto Oy. Olemme seutukunnan johtava puhtaan veden tuottaja ja verkostoja rakennuttava ja ylläpitävä toimija. Tehtävämme on taata hyvälaatuisen pohjaveden jakelu asiakkaillemme kaikissa olosuhteissa.

Saarijärven Vesihuollolla on pitkät perinteet

Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy perustettiin jo vuonna 1947. Yhtiön nimi muutettiin Saarijärven Vesihuolto Oy:ksi vuonna 1968, kun viemäriverkosto siirtyi Saarijärven kunnalle ja yritys keskittyi puhtaan veden jakeluun.

Hyvälaatuista pohjavettä asiakkaiden vesihuoltotarpeisiin

Terveellisen juomaveden toimittaminen Saarijärven alueelle on yrityksemme tärkein tehtävä. Saarijärvellä vesi on pohjavettä, joten se on erittäin laadukasta.

Veden laatua valvotaan säännöllisesti sekä kunnan ympäristöterveystarkastajan taholta että laitoksen omassa käytönvalvonnassa.

Yhtiölle on laadittu oma valvontatutkimusohjelma, johon on määritetty muun muassa näytemäärät, näytteiden ottopaikat ja tutkimussisällöt. Vesinäytteitä otetaan vuosittain 440 kpl kaikista käytössä olevista vedenottamoista. Lisäksi terveydensuojeluviranomainen ottaa vesinäytteitä eri puolelta verkostoa.

Kaikki vesinäytteet tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa. Omavalvonnan tutkimustuloksiin voit tutustua tarkemmin verkkosivuillamme.

Ympäristöarvoja kunnioittava luotettava kumppani

Saarijärven Vesihuolto toimii yleishyödyllisellä periaatteella eli emme jaa voittoa omistajillemme.

Vedenjakelun laajan osaamisen ja korkean toimitusvarmuuden ansiosta meillä on hyvät valmiudet tehdä yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa. Olemme dynaaminen kumppani, joka ottaa sidosryhmät huomioon kaikessa toiminnassaan.  

Ympäristöarvojen kunnioittaminen ja asiakaslähtöinen palvelu ovat meille tärkeitä arvoja. Vesihuollon palveluiden kehityksessä otamme huomioon ympäristön ja yhteiskunnan muutostekijät, jotta voimme toimittaa vettä kuluttajille laadukkaasti ja luotettavasti. 

Saarijärven Vesihuolto lukuina (2022)

6 pohjavedenottamoa

310 km vesijohtoverkostoa

71 km jätevesiverkostoa

2 355 asiakaskiinteistöä

153 jätevesipumppaamoa

Tukkuvettä myydään

kahdelle vesiosuuskunnalle ja Uuraisten kunnalle

6 700 asukasta

(90 % liittymisprosentti)

Vuotuinen vedenmyynti

noin 320 000 m³

Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy perustettiin 26. tammikuuta vuonna 1947 ja se oli Pohjanmaata lukuun ottamatta yksi Suomen ensimmäisistä vesilaitoksista.

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Agrologi (yAMK) Tuomo Vilkkilä ja toimistonhoitajana Katja Hyvönen.

Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa. Saarijärven Vesihuolto Oy:n palveluksessa on 5 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1–4 tilapäistä.

Vesilaitoshoitajana toimii Timo Lehtonen ja vesihuoltoasentajina Jarno Mattila ja Antti Siikaranta. Päivystyskierrossa on mukana myös Saarijärven Kaukolämpö Oy:n henkilöstöstä Kimmo Kinnunen, Janne Lähteenmäki ja Sampsa Rautiainen.

Hallitus

Harri Lehtinen (puheenjohtaja)
Maarit Tuononen(varapuheenjohtaja)
Raija Ahola (jäsen)
Ilkka Keskinen (jäsen)
Jorma Launonen (jäsen)
Raimo Tuominen (jäsen)

Strategia

Missio

Turvaamme toiminta-alueemme asiakkaille edellytykset terveeseen elämään ja yritystoimintaan, toimittamalla luotettavasti ja kustannustehokkaasti hyvälaatuisia vesihuoltopalveluita asiakkaiden tarpeisiin. Huolehdimme puhtaan veden hankinnasta ja jakelusta sekä verkostojen rakentamisesta ja niiden ylläpidosta.

Visio 2025

Olemme toimitusvarma, laadukas ja kustannustehokas vesihuoltopalveluja tuottava yritys Saarijärven seutukunnalla. Hyödynnämme aktiivisesti teknologian tuomia etuja tuottavuuden parantamisessa ja lisäarvopalveluiden kehittämisessä.

Vesihuoltopalveluiden lähivuosien tavoitteet

Suunnitelmallisuus ja selkeät strategiset painopisteet takaavat toimintamme jatkuvuuden.

Lähivuosina panostamme muun muassa seuraaviin hankkeisiin:

  • Vesihuollon toiminnot uusilla toiminta-alueilla otetaan haltuun ja tehdään esimerkiksi verkostoihin tarvittavat parannukset
  • Rakennetaan Kolkanlahteen uusi paineenkorotuspumppaamo
  • Siirrytään etälähettäviin vesimittareihin seuraavien viiden vuoden aikana
  • Jatketaan verkostosaneerauksia
  • Tarjotaan operointipalveluita muille vesihuoltolaitoksille

Toimintaamme ohjaavat arvot

Vastuullisuus

Asiakaslähtöisyys

Kestävä talous

Ympäristötietoisuus