Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

10.11.2017

Perus- ja käyttömaksut pysyvät ennallaan

Saarijärven Vesihuollon hallitus päätti kokouksessaan 8.11.2017 pitää veden perus- ja käyttömaksut ennallaan 1.1.2018 alkaen.

Saarijärven Vesihuollon voimassa oleva puhtaan veden verollinen käyttömaksu on 1,36 euroa kuutiolta. Veden hinta on maakunnan alhaisimpia.

Toimitusjohtaja Tuomo Vilkkilän mukaan veden hinnoittelussa on kuitenkin nousupaineita tulevina vuosina veden kulutuksen vähenemisen ja runkovesijohtoihin ja vedenottamoihin kertyneiden kunnostustarpeiden vuoksi. Vedenlaadun ja toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi on tärkeää, että isosta vesilaitosomaisuudesta pidetään huolta riittävillä ja ennakoiduilla saneerauksilla.

Kuluneen vuoden aikana yhtiössä on panostettu digitalisaation kehittämiseen mm. uusimalla kaukovalvontajärjestelmä ja ottamalla käyttöön uusi sähköinen asiakas- ja laskutusjärjestelmä. Uuden järjestelmän käyttöönotossa on ollut haasteita, mikä on näkynyt mm. laskutuksen viivästymisenä. Yhtiö pahoittelee asiakkaille aiheutunutta haittaa.