Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

17.4.2024

Saarijärven Vesihuolto Oy on kehittyvä ja asiakkaidensa arvostama yritys

Saarijärven Vesihuolto Oy:n visio on olla toimitusvarma, laadukas ja kustannustehokas vesihuoltopalveluja tuottava yritys. Yritys hyödyntää aktiivisesti teknologian tuomia etuja tuottavuuden parantamisessa ja palveluiden kehittämisessä. Kulunut vuosi oli yhtiön 76. toimintavuosi.

Erinomainen vedenlaatu ja tyytyväiset asiakkaat

Vision vahvistaa todeksi tammikuussa 2024 tehty asiakastyytyväisyystutkimus, minkä tuloksena kokonaiskeskiarvo vesi- ja viemärihuollosta on 9,2. Vesijohtoveden laatu on erinomainen, kokonaiskeskiarvo on 9,5. Parhaat arviot olivat: ”yleisvaikutelma veden laadusta ja veden jakelun sujuvuus” 9,6 sekä ”veden maku, haju, kirkkaus ja väri” 9,5. 

Palvelun laatu ja imago saivat kokonaiskeskiarvoksi 8,9, hienot arviot tulivat teemoista: ”vesihuoltolaitoksen toiminta on luotettavaa ja turvallista” 9,3, ”vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa” 9,2 sekä ”tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan” 9,2. Asiakkaat ovat siis erittäin tyytyväisiä palveluun. Myös tulevaisuudessa nimettiin tärkeimmiksi asioiksi erinomainen vedenlaatu sekä veden jakelun toimivuus.  

Uusia liittymiä ja kustannusten nousua

Puhtaan veden myynti vuonna 2023 oli yhteensä 319 785 m³ ja liikevaihto 753 283 €, kasvua edellisvuodesta oli 2,5 %. Liikevaihtoa kasvattivat tavallista suuremmat liittymämaksutulot. Uusia asiakkaita liittyi vesihuoltoverkkoon yhteensä 9 kpl. Vuoden lopussa käyttöpaikkoja oli yhteensä 2 357 kpl. Asiakasmäärän ennakoidaan kasvavan maltillisesti. Uusia rakennushankkeita on suunnitteilla, ja toteutuessaan ne kasvattavat myyntiä. 

Tilikauden tulos oli tappiollinen, -21 020 €, mikä johtui yleisesti inflaation aiheuttamasta kustannusten noususta. Lisäksi veden on myynti pienentynyt 2010-luvulta lähtien. Tämän vuoksi vesihuoltotaksoja jouduttiin nostamaan vuoden alussa, vahvistamaan yhtiön taloutta tulevia vuosia ajatellen.

Toimintavarmuuteen ja kehittämiseen panostetaan

Toimintavarmuuden ja asiakaspalvelun laadun takaamiseen panostettiin siirtymällä uuteen laskutusjärjestelmään ja häiriöviestintäohjelmistoon.  Verkkosivuilla tiedotetaan toiminnasta ja monenlaisista asiakkaille hyödyllisistä asioista. Lisäksi viestintäkanavana on käytössä Facebook. Häiriötiedotteet lähetetään myös tekstiviestinä. 

Vanhan verkoston kunnossapitoa jatkettiin kesäkaudella 2023. Sulkujen karoja uusittiin 23 kpl ja vesijohtoverkkoa uusittiin 177 m. Kokonaan uutta verkosta rakennettiin 724 m. Etäluettavia vesimittareita vaihdettiin 194 kpl. Rakentaminen oli vilkasta Lanneveden alueella, jonne tuli uusia vesiliittymiä 4 kpl ja jätevesiliittymiä 3 kpl.

Saarijärven Vesihuolto oli mukana myös kuuden kunnan yhteisessä ViKuri-hankkeessa, missä luotiin erilaisia toimintamalleja ja arvioitiin niiden tehokkuutta viemärivuotojen hallinnassa. Saarijärven Vesihuollon osalta hankkeen toimet kohdistuivat Lanneveden ja Tarvaalan alueisiin, jotka yhdistyivät Saarijärven Vesihuoltoon vuoden 2022 alussa.

Kunnossapitoa jatketaan 5-vuotissuunnitelmien mukaisesti, ja tarpeellisiin uusinvestointeihin on niin ikään tehty suunnitelmia. Valmiussuunnitelma, johon sisältyy erilaisia varautumistoimenpiteitä, päivitettiin. Käytössä on myös Water Safety Plan, jossa riskit on tarkasteltu pohjavesialueelta asiakkaan vesihanalle asti. Myös taloudellisiin riskeihin varaudutaan ja ne käydään läpi vuosittain. 

Saarijärven Vesihuolto Oy