Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

22.3.2024

Yhteistyöllä kohti toimintavarmempaa vesihuoltoa Pohjoisessa Keski-Suomessa

Kriittisen infrastruktuurin, kuten vesihuollon, toimintavarmuuden ja sietokyvyn parantaminen on korostunut muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Häiriötilanteisiin varautuminen ja vesihuollon toimintakyvyn ylläpitäminen häiriötilanteissa edellyttää suunnittelua, osaamista, harjoittelua sekä henkilökuntaa. Varautuminen, osana muuta vesihuoltoon kohdistuvaa saneeraus- ja kehittämistoimintaa, on iso osa nykypäivän vesihuoltoa.

Vesihuollon toimintavarmuuden haasteet korostuvat erityisesti pienten vesihuoltolaitosten kohdalla, joilla on usein samat toiminnot kuin suuremmillakin vesihuoltolaitoksilla, mutta huomattavasti pienemmät resurssit. Taakkaa voidaan keventää pienten vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä lisäämällä.

Karstulan, Kannonkosken, Kyyjärven kunnat sekä Saarijärven kaupunki yhdessä Saarijärven Vesihuolto Oy:n kanssa ovat lähestyneet ongelmaa kehittämällä yhteistyötään hankkeen avulla.

Hankkeessa on tavoitteena, että alueen vesihuoltolaitokset tuntisivat toistensa toiminnan paremmin sekä osaisivat toimia yhdessä vesihuollon häiriötilanteen sattuessa. Osaamista on tarkoitus kehittää myös erilaisten yhteisharjoitusten ja koulutusten avulla.

Hankkeessa tutkitaan myös nykyistä laajemman yhteistyön mahdollisuuksia toteuttamalla selvitystyö alueen vesihuollon toiminnallisesta yhdistämisestä, sekä kehitetään konkreettista yhteistyötä ja osaamista erityisesti vesihuollon häiriötilanteisiin liittyen.

Yhtenä hankkeen teemana on myös kyberturvallisuus, joka nopeasti digitalisoituvassa vesihuollossa on kasvava haaste. Kyberturvallisuuden tilaa kartoitetaan yhdessä Jyväskylän Yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan kanssa.

Yhteishankkeen kustannusarvio on noin 136 850 €, johon Maa- ja Metsätalousministeriö sekä Etelä-Savon ELY-keskus myönsivät avustusta noin 100 000 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 15.8.2025.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Rauno Leván, hankkeen koordinaattori, Tiira Events Oy, p. 040 6325 006, rauno.levan@tiiraevents.fi
Tuomo Vilkkilä, toimitusjohtaja, Saarijärven Vesihuolto Oy, tuomo.vilkkila@saaveka.fi

sekä hankkeessa mukana olevien kuntien tekniset johtajat.

Saarijärven Kaukolämpö Oy