Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

8.6.2018

Saarijärven Vesihuollon riskienarviointi ja hallintajärjestelmä (WSP) on valmistunut

Saarijärven Vesihuolto Oy on laatinut Terveydensuojelulain mukaisen talousveden riskinarvioinnin. Riskienarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteiden mukaisesti. Riskienarviointi toteutettiin yhteistyössä paikallisen terveydensuojeluviranomaisen ja ympäristösihteerin kanssa. Yhtiöstä riskienarviointiin ja niiden hallinnan suunnitteluun osallistuivat toimitusjohtaja ja vesilaitoshoitaja. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 5.6.2018.

Vesilaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Riskienarvioinnin perusteella vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisia omavalvontanäytteitä tarkastellaan uudelleen. Riskinarvion perusteella tiivistetään edelleen yhteistyötä ja parannetaan tiedonkulkua tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä lisätään yleistä tiedottamista veden turvallisuuden varmistamiseksi.