Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

24.11.2016

Saarijärven Vesihuolto Oy:n sopimusehdot muuttuvat 1.1.2017 alkaen

Saarijärven Vesihuolto Oy on päivittänyt vesihuollon yleiset sopimusehdot Vesilaitosyhdistyksen laatimien suositusten mukaisesti. Päivitetyt sopimusehdot saatetaan voimaan 1.1.2017 alkaen. 

Vesihuoltolain 23 §:n ja yleisten toimitusehtojen 3.4 kohdan mukaan uudet sopimusehdot voivat tulla voimaan aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun ne on lähetetty asiakkaalle.

Sopimusehtojen muutoksen perusteena on ehtojen kohta 3.4, jonka mukaan vesilaitoksella on oikeus tehdä sopimukseen lainsäädännön muutoksista, viranomaisten päätöksistä tai olosuhteiden olennaisista muutoksista johtuvia muutoksia. Lisäksi laitoksella on oikeus tehdä vähäisiä sopimusehtojen muutoksia, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.

 

Merkittävimmät muutokset ovat:

  • Vesihuollon sopimuksiin liittyvät asiat, kuten muutoksista ilmoittaminen
  • Pääsy asiakkaan kiinteistölle mittarista johtuvien toimenpiteiden takia
  • Laskutusasiat, kuten e-lasku
  • Vesilaitoksen toiminta ja virhetilanteet
  • Tonttijohtojen muutostyöt liittyjän kiinteistön ulkopuolella
  • Joitain yksityiskohtia on täsmennetty

 

 

Ystävällisin terveisin,

 

https://saaveka.fi/kaukolampo/wp-content/uploads/2015/10/nimmari.jpg

 

Tuomo Vilkkilä

Toimitusjohtaja