Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

8.4.2016

Saarijärven Vesihuolto Oy:n veden myynti laski

 

Saarijärven Vesihuolto Oy:n liikevaihto oli vuonna 2015 n. 514 760 euroa ja se pieneni edellisvuodesta – 1,3 %. Veden myynnin osuus liikevaihdosta perusmaksuineen oli reilut 450 000 euroa. Veden myynti laski lähes 40 000 m3. Tilikauden tappioksi tuli n. -42 500 euroa.

”Yhtiön taloudellinen tilanne on kuitenkin hyvä, vaikka edellisinä vuosina on ollut muutamia tappiollisia tilikausia”, toimitusjohtaja Tuomo Vilkkilä toteaa.

”Negatiiviseksi jääneeseen tulokseen vaikutti pääasiassa veden myynnin pieneneminen, mikä johtui arviolta asiakkaiden vesivuotojen korjauksista ja yleisestä talouden taantumasta. Jos vedenmyynti jatkaa laskuaan ja ottamoiden sekä verkoston korjauskustannukset nousevat, on taksoissa kuitenkin korotuspaineita” Vilkkilä kuvailee.

Varmuutta vedenjakeluun

Viime vuoden aikana käynnistettyjen digitalisaatio-hankkeiden avulla uudistettiin toimintatapoja ja parannettiin palveluja. Lisäksi kahdelle vedenottamolle asennettiin UV-desinfiointilaitteistot, joiden avulla estetään tehokkaasti mahdollisten bakteerien ja virusten pääsy juomaveteen.

Verkoston uusimista ja kaukovalvonnan kehittämistä

”Kuluvana vuonna tullaan jatkamaan vedenottamoiden kunnostusta sekä uusitaan vanhoja vesijohtoverkostoja. Lisäksi tulemme uudistamaan vedenottamoiden kaukovalvontajärjestelmän ja keskusvalvomon”, kertoo Vilkkilä.

 

Lue lisää yhtiön toimintakertomuksesta

_DSC4384