Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

23.5.2016

Vedenjakelussa katkoksia kesän 2016 aikana

Saarijärven Vesihuolto Oy saneeraa vesijohtoverkostoa koko toiminta-alueella kesän 2016 aikana. Työ edellyttää vedenjakelun katkaisua. Vedenkatkaisun ajankohdasta ilmoitetaan tarkemmin tekstiviestillä.

Ilmoitetun katkon aikana ei suositella veden käyttöä. Muutokset vedenpumppauksessa työn aikana voivat aiheuttaa paineenvaihteluita myös muualla verkostossa.

Käyttövedessä voi esiintyä sameutta katkoksen jälkeen. Käyttäjiä pyydetään juoksuttamaan vettä, kunnes sameus poistuu.