Vikapäivystys 24/7

Jäteveden päivystys

30.3.2023

Saarijärven Vesihuolto Oy: vuosikertomus 2022

Vuosi 2022 oli Saarijärven Vesihuolto Oy:n 75. vuosi. Mukaan mahtui historiallisia muutoksia, kun yhtiössä otettiin uutena liiketoiminta-alueena haltuun käyttöveden hankinnan ja jakelun lisäksi jätevesiverkostoja.

– Olemme johtava vesihuoltopalveluiden tarjoaja Saarijärven seutukunnalla, mutta jatkuva tavoitteemme on myös kehittyä älykkäiden ja kustannustehokkaiden vesihuoltopalveluiden tarjoajana, Saarijärven Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Vilkkilä taustoittaa.

Faktaa:

  • Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy (nyk. Saarijärven Vesihuolto Oy) perustettiin 1947 ja se on yksi Suomen ensimmäisistä vesilaitoksista.
  • Yhtiöllä on yhteensä kuusi pohjavedenottamoa, kolme ylävesisäiliötä ja viisi paineenkorotusasemaa.
  • Jäteveden puhdistuspalvelut ostetaan Saarijärven kaupungilta.

Yhtiöllä on kaikkiaan 310 kilometriä vesijohtoverkostoa, 21 kilometriä jätevesiverkostoa ja 150 kpl jätevesipumppaamoja. Liikevaihto vuonna 2022 oli 725 000 euroa ja asiakaskunta koostui 2347 asiakaskiinteistöstä, joihin sisältyy 6500 vedenkäyttäjää.

Takana kasvun ja kehityksen vuosi

Saarijärven Vesihuolto Oy:n perustehtävämme on hyvälaatuisen veden toimittaminen yleishyödyllisellä periaatteella kaikissa olosuhteissa. Vuonna 2022 toimintaan yhdistyivät liiketoimintakaupalla ostetut osuuskunnat, jolloin puhtaan veden toimittamisen lisäksi vastuullemme siirtyi ostetulla liiketoiminta-alueella oleva jätevesihuolto pumppaamoineen.

Liikevaihtomme oli 724 953,54 € ja se kasvoi edellisvuodesta n. 30 %. Kasvua selittää tehdyt liiketoimintakaupat jätevesihuoltotoiminnoista Lannevedellä ja Tarvaalassa. Tilikautemme tulos oli 1 894,05 €. Tulostavoite onnistui suunnitelmien mukaisesti, koska emme tavoittele toiminnallamme merkittävää taloudellista voittoa.

Ostettujen liiketoimintojen kautta verkostomme ja laiteomaisuuteemme kasvoivat merkittävästi:

Saimme liiketoimintakaupan myötä 261 uutta asiakasta, 41,8 km vesijohtoverkostoa sekä kymmeniä väli- ja linjapumppaamoja sekä kiinteistöpumppaamoja. Vuoden 2022 loppuun mennessä asiakasmäärämme oli yhteensä 2 347 kpl. Asiakkaiden tuottaman jäteveden toimitamme Saarijärven kaupungin jätevedenpuhdistamolle.

Kaluston haltuunottoa ja verkoston kehittämistä

Jätevesiverkoston liiketoimintakaupat pitivät meidät kiireisinä. Solmimme sopimukset siirtyneiden asiakkaiden kanssa, olemme käyneet siirtynyttä verkkoa läpi, digitoineet puuttuvia verkkoja sähköisen järjestelmämme piiriin sekä tehneet testauksia ja kunnostaneet niistä ilmenneiden tarpeiden mukaan muun muassa pumppuja.

– Esimerkiksi vanhoja talosulkuja ja karoja vaihdettiin 30 kpl ja vesimittareita 50 kpl. Uutta verkostoa rakennettiin Linnan teollisuusalueelle 115 m ja uusille asiakkaille n. 400 m. Ostettujen liiketoimintojen alueilla on myös tehty laajasti venttiilien kartoitusta ja merkkausta sekä puhtaan veden että jäteveden osalta, Vilkkilä avaa.

Siirtyneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä sekä toisaalta helpottuneita. Isomman vakaan toimijan palvelun piiriin siirtyminen tuo varmuutta ja turvaa. Näin vastuu ei myöskään jää vain talkoolaisilla ja toisaalta, työntekijän palkkaaminen osuuskunnan toimesta olisi tullut kalliimmaksi.

– Saarijärven Vesihuolto Oy:lla hyödynnämme kumppaniurakoitsijaa, joka pystyy takaamaan tarvittaessa nopeat päivystystyöt verkoston alueella. Vahvistamme myös omaa osaamistamme jätevesipuolella ja olemme valinneet työntekijöistämme henkilön, joka kouluttautuu tällä saralla lisää.

Vedenkäyttötavoissa havaittiin pientä muutosta & etäluettavat mittarit yleistyvät

Puhtaan veden myynti aleni vuonna 2022 vajaa 4 % edellisvuodesta. Luku selittyy Saarijärven väestömäärän vähenemisellä sekä kulutustottumusten muutoksilla.

– Moni kiinnittää aiempaa enemmän huomiota harkittuun vedenkulutukseen. Säästäminen näkyy etenkin lämpimän veden käytössä, mikä on täysin ymmärrettävää raaka-aineiden, elintarvikkeiden ja energian hintojen noustessa, Vilkkilä arvioi.

Viime vuoden aikana asensimme ensimmäiset etäluettavat mittarit ja tarkoitus on, että seuraavan viiden vuoden aikana kaikki mittarit on päivitetty etäluettaviin. Kyseessä on investointi, joka lisää turvallisuutta ja reaaliaikaisuutta asiakkaille.

– Tulevaisuudessa etäluettavan mittarin ja suunnitteilla olevan palvelun avulla asiakas voi seurata kulutustaan sekä ottaa käyttöön huoltovahti-ominaisuuden. Se havaitsee esimerkiksi jatkuvasti vuotavan wc-pöntön heti, eikä vasta vesilaskun saapuessa, Vilkkilä havainnollistaa.

Kattavampi palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön lähitulevaisuudessa.

Investointeja ja yhteistyötä luvassa myös tulevina vuosina

Siirtyneen verkoston kunnostus- ja muutostöitä jatketaan, jotta koko verkko toimii jatkossa halutulla varmuudella. Käytössä olevat vedenottamot ovat hyvässä kunnossa ja niissä investointitarpeet ovat vähäisiä pitkälle tulevaisuuteen. Tulevina vuosina kunnossapitotoiminta keskittyy lähinnä vedenjakeluun.

Yksittäinen isompi investointi tulee liittymään ylävesisäiliölle hankittavaan uv-desinfiointilaitteeseen, jonka käyttöönottoa suunnitellaan vuodelle 2024. Myös paineenkorotuspumppaamon rakentamista suunnitellaan Linnan alueen vedenpaineen parantamiseksi. Samalla jatkamme venttiilien uusimista ja vanhojen mekaanisten vesimittareiden vaihtoa etäluettaviksi.

Myös uudenlaisiin riskeihin on varauduttu ennalta. Valmiussuunnitelma on päivitetty. Lisäksi käytössä on Water Safety Plan, jossa riskit on tarkasteltu pohjavesialueelta asiakkaan vesihanalle asti. Taloudellisiin riskeihin on varauduttu riittävillä vakuutuksilla, jotka käydään läpi vuosittain.

– Jatkamme yhdistymis- ja yhteistyöneuvotteluja pohjoisen Keski-Suomen alueella. Olemme kiinnostuneita ostamaan tai tarjoamaan esimerkiksi laskutuspalveluitamme alueen toimijoille, Vilkkilä kertoo.

Kiitos vuodesta ja 2022 ja kaikkea hyvää tähän vuoteen!

Saarijärven Vesihuolto Oy